πορθέω


πορθέω
разрушаю, опустошаю

Ancient Greek-Russian simple. 2014.